saç ekiminde estetik ve doğal bir görünüm ayrılmaz bir bütündür. Ön saç çizgisi ve alın girintisinin doğal bir hat olması, ekilen saç köklerinin orijinal saçlara paralel olması ve saç köklerinin dağılımı gibi birçok faktör saç ekimi başarısını etkileyen faktörlerdir.

Doğal görünüme sahip saç ekimi

Saç ekimi planlanırken doğal bir ön saç çizgisi tasarımı temel koşuldur. Kişinin yaşı, eski saç çizgisi, ekilecek kök miktarı ve saç açıklığı oranı, alın çizgileri ve kişinin beklentisi gibi birçok faktör bir arada değerlendirilip en uygun saç çizgisi dizayn edilir. Bu ön saç çizgisi erkek ve kadın için farklı şekildedir. Erkekte ön hatta yanlarda doğal bir alın girintisi planlanır, kadınlarda ise ön saç çizgisi mümkün olduğunca düz bir hat olarak dizayn edilir. Ön saç çizgisi hiçbir zaman kalemle çizilmiş gibi düzgün değil, girintili çıkıntılı, testere ağzı görünümde, doğalı taklit edecek şekilde düzenlenmelidir.

ankara saç ekim merkezi

saç ekimi

Tek saç içeren kökler en ön hatta ekilmelidir. Bu sayede tekli saçlar ön saç çizgisinde tel tel doğal bir görünüme yol açar. 2-3-4’lü kökler ise sırasıyla arkaya ekilerek bu bölgede daha yoğun bir görünüme yol açar.

Saç ekimi yapılacak bölgedeki saçlar hangi yöne hangi açıda çıkıyor ise ona paralel bir ekim yapılır. Saç köklerinin yerleştirileceği kanalların yönü ve derinliği doğal saçı taklit eder yapıda olabilecek en kusursuz şekilde dizayn edilmelidir. Örneğin ön hatta saçlar yaklaşık 45 derece açıyla çıkarken, tepe kısmında kuş yuvası döngüsü gibi bir görünüm mevcuttur. Tüm bu detaylar doğal ve iyi bir saç ekimi sonucu elde etmenin vazgeçilmez unsurudur.

Fue tekniği kliniğimizde iç çapı 0.4 mm olan manuel iğneler ile uygulanmaktadır. Birçok saç ekim kliniğinde ise iç çapı 1 mm olan iğne mikro-motor tekniğiyle kullanılmaktadır.

İç çapı 0.4 mm fue iğneleri ile yapılan saç ekimi yönteminin avantajları;

 • Saçın arkasındaki verici bölgedeki çok küçük delikler iz bırakmadan birkaç gün içinde kendiliğinden iyileşir ve herhangi bir iz kalmaz.
 • Verici bölgeden alınan saç köklerinin çevresindeki saç köklerine zarar verilmez.
 • Saç kökleri çok ince olduğu için 0.5 mm’lik kanallara ekilebilir, bu durum doğal ve sık saç ekimi yapılmasına olanak sağlar, ayrıca alıcı bölgede herhangi bir iz kalmaz.
 • Ciltte minimal hasar oluşturduğu için verici bölgede iyileşme çok hızlıdır. Oluşan şişlik daha azdır, kurut ve kabuklar birkaç günde dökülür.
 • Saç arkasından alınan kökler çok ince iğne ile alındığından bir seansta 4000 saç kökü yani 10000’e yakın saç teli nakledilebilir.
 • Ekim yapılmamış bölgeye 3-4 hafta sonra tekrar saç ekimi yapılabilir, verici saha uygun hale gelir.

Mikro motor yöntemi ile (1 mm ve üzeri iğneler) yapılan saç ekiminin dezavantajları;

 • Saçın arkasında verici bölgedeki saç kökü alınan alanlarda zımba deliği gibi izler kalır, bu izler saç kısa kesildiğinde belirgin şekilde gözükür.
 • Verici bölgeden alınan saç köklerinin etrafındaki köklere zarar verilebilir. Çünkü motor matkap prensibiyle çalıştığı için saç kökünü alırken çevredeki saç kökleri de hasar görebilir. Bu nedenle kalan iz daha büyük olabilir.
 • Saç kökleri kalın olduğu için 1.5 mm’lik kanallara ekilebilir, bu durumda seyrek ve kaba bir ekime sebep olur. Ayrıca alıcı bölgede büyük kanallar açıldığı için iz kalabilir.
 • Mikro motorun ciltte oluşturduğu hasar nedeniyle iyileşme yavaş olur. Ayrıca oluşan şişlik daha fazladır, kurut ve kabuklar daha geç bir sürede dökülür.
 • Saç arkasından alınan kökler kalın bir motor iğnesi ile alındığından bir seansta ortalama 2000-2500 saç kökü nakledilebilir.
 • Ancak 6 ay sonra tekrar saç ekimi için verici saha uygun hale gelir.