Saç ekimi operasyonunda estetik ve doğal bir görünüm ayrılmaz bir bütündür. Ön saç çizgisi ve alın girintisinin doğal bir hat olması, ekilen saç köklerinin orijinal saçlara paralel olması ve saç köklerinin dağılımı gibi birçok faktör saç ekimi başarısını etkileyen faktörlerdir.

Doğal görünüme sahip saç ekimi

Saç ekimi planlanırken doğal bir ön saç çizgisi tasarımı temel koşuldur. Kişinin yaşı, eski saç çizgisi, ekilecek kök miktarı ve saç açıklığı oranı, alın çizgileri ve kişinin beklentisi gibi birçok faktör bir arada değerlendirilip en uygun saç çizgisi dizayn edilir. Bu ön saç çizgisi erkek ve kadın için farklı şekildedir. Erkekte ön hatta yanlarda doğal bir alın girintisi planlanır, kadınlarda ise ön saç çizgisi mümkün olduğunca düz bir hat olarak dizayn edilir. Ön saç çizgisi hiçbir zaman kalemle çizilmiş gibi düzgün değil, girintili çıkıntılı, testere ağzı görünümde, doğalı taklit edecek şekilde düzenlenmelidir.

ankara saç ekim merkezi

saç ekimi

Tek saç içeren kökler en ön hatta ekilmelidir. Bu sayede tekli saçlar ön saç çizgisinde tel tel doğal bir görünüme yol açar. 2-3-4’lü kökler ise sırasıyla arkaya ekilerek bu bölgede daha yoğun bir görünüme yol açar.

Saç ekimi yapılacak bölgedeki saçlar hangi yöne hangi açıda çıkıyor ise ona paralel bir ekim yapılır. Saç köklerinin yerleştirileceği kanalların yönü ve derinliği doğal saçı taklit eder yapıda olabilecek en kusursuz şekilde dizayn edilmelidir. Örneğin ön hatta saçlar yaklaşık 45 derece açıyla çıkarken, tepe kısmında kuş yuvası döngüsü gibi bir görünüm mevcuttur. Tüm bu detaylar doğal ve iyi bir saç ekimi sonucu elde etmenin vazgeçilmez unsurudur.

Fue tekniği kliniğimizde iç çapı 0.4 mm olan manuel iğneler ile uygulanmaktadır. Birçok saç ekim kliniğinde ise iç çapı 1 mm olan iğne mikro-motor tekniğiyle kullanılmaktadır.

İç çapı 0.4 mm fue iğneleri ile yapılan saç ekimi yönteminin avantajları;

 • Saçın arkasındaki verici bölgedeki çok küçük delikler iz bırakmadan birkaç gün içinde kendiliğinden iyileşir ve herhangi bir iz kalmaz.
 • Verici bölgeden alınan saç köklerinin çevresindeki saç köklerine zarar verilmez.
 • Saç kökleri çok ince olduğu için 0.5 mm’lik kanallara ekilebilir, bu durum doğal ve sık saç ekimi yapılmasına olanak sağlar, ayrıca alıcı bölgede herhangi bir iz kalmaz.
 • Ciltte minimal hasar oluşturduğu için verici bölgede iyileşme çok hızlıdır. Oluşan şişlik daha azdır, kurut ve kabuklar birkaç günde dökülür.
 • Saç arkasından alınan kökler çok ince iğne ile alındığından bir seansta 4000 saç kökü yani 10000’e yakın saç teli nakledilebilir.
 • Ekim yapılmamış bölgeye 3-4 hafta sonra tekrar saç ekimi yapılabilir, verici saha uygun hale gelir.

Mikro motor yöntemi ile (1 mm ve üzeri iğneler) yapılan saç ekiminin dezavantajları;

 • Saçın arkasında verici bölgedeki saç kökü alınan alanlarda zımba deliği gibi izler kalır, bu izler saç kısa kesildiğinde belirgin şekilde gözükür.
 • Verici bölgeden alınan saç köklerinin etrafındaki köklere zarar verilebilir. Çünkü motor matkap prensibiyle çalıştığı için saç kökünü alırken çevredeki saç kökleri de hasar görebilir. Bu nedenle kalan iz daha büyük olabilir.
 • Saç kökleri kalın olduğu için 1.5 mm’lik kanallara ekilebilir, bu durumda seyrek ve kaba bir ekime sebep olur. Ayrıca alıcı bölgede büyük kanallar açıldığı için iz kalabilir.
 • Mikro motorun ciltte oluşturduğu hasar nedeniyle iyileşme yavaş olur. Ayrıca oluşan şişlik daha fazladır, kurut ve kabuklar daha geç bir sürede dökülür.
 • Saç arkasından alınan kökler kalın bir motor iğnesi ile alındığından bir seansta ortalama 2000-2500 saç kökü nakledilebilir.
 • Ancak 6 ay sonra tekrar saç ekimi için verici saha uygun hale gelir.

Fue saç ekimi eski fut saç ekim yöntemine göre birçok avantajı barındırır. Bu avantajlar;

 • Fue tekniğinde saç alınan yerde hiç iz kalmaz. Fut tekniğinde çizgi şeklinde iz kalır.
 • Fue tekniği ile bir seansta alınan saç kökü sayısı çok daha fazladır. Hastalarda 5000 saç kökü nakledilebilir. Fut tekniğinde ise bir seansta 2000 saç kökü nakledilebilir.
 • Fue tekniğinde saç kökleri ayrımlaştırılmadığı için saç kökleri fut yönteminde olduğu gibi dışarıda beklemez. Bu yüzden saçlarda dış ortamda bekleme süresi çok daha kısadır. Saç köklerinin beslenmesi bozulmaz.
 • Fue tekniği ekim yapılmamış bir alana 30 gün sonra tekrar ekim yapılmasına olanak sağlar. Halbuki fut yönteminde 6 ay beklemek gerekir.
 • Fue yöntemi ile alınan saç kökleri çok ince olduğu için iz bırakmadan çok küçük kanallara ekilebilir. Doğal ve sık saç ekimine izin verir. Fut yöntemi ile alınan saç kökleri ise daha kalın olduğu için kaba ve seyrek ekime sebep olur, ekim alanları belli olur.
 • Fue yöntemi ile nakledilecek kökler sadece saçtan değil kol, sırt ve göğüs gibi diğer vücut kıllarından da alınabilir. Fut tekniğinde ise sadece saç kökü nakledilebilir.
 • Verici alandaki saçların kısa kesilmesi tek dezavantajıdır.

Fue günümüzde en doğal ve iyi sonuç veren saçı ekim yöntemidir. Prp ile beraber uygulanması operasyonun başarısını artırır. Bu işlem fue plus olarak isimlendirilir.

Saç Ekimi Hangi Tekniklerle Yapılır?

Saç ekimi sonuçları ve uygulanma yöntemlerine göre farklılık gösterir. Greft adı verilen saç köklerinin nakledilmesiyle uygulanır. Canlı kök ekimiyle uygulanan 3 farklı yöntem bulunuyor. Bunlar;

 • FUT; Foliküler Ünit Transanlantation
 • FUE; Foliküler Ünit Extractation
 • DHI; kalem tekniği

Her 3 yöntemde de hedef, daha fazla canlı saç kökünü nakil edebilmektir.

DHI Saç Ekimi

DHI tekniğinde, delik açılmasına gerek kalmadan işlem yapılır. Belirli alana ekilecek kök sayısını 2 katına çıkaran ve dolayısıyla daha sık uygulama yapılabilmesine olanak sunar. Kanamanın fazla olmadığı DHI saç ekimi uygulaması, diğer tekniklere göre daha hızlı iyileşir. Sadece uygulama süresi daha uzundur.

FUE Saç Ekimi

Canlı köklerin özel micro motor cihaz uçlarıyla, teker teker alınarak saç olmayan alana nakledilmesidir. Lokal anesteziyle yapılır. En çok tercih edilen yöntemdir.

FUT

Bu teknikte saçın arka kısmında dökülmeme özelliği olan saç kökleri içeren doku cerrahi yöntemle alınır. Doku parçasının içindeki saç kökleri tekli, ikili ve üçlü saç teli içeren greftlere ayrılır ve bu greftler saç kaybı olan alana nakledilir.

Tekniğin avantajları;
•  Her seansta ortalama 2000 saç folikülü alınabilir.
•  İşlem ortalama 5 saat sürer.
• Saç köklerinin toplu halde alınması vakit kazandırır. Saç kökleri dışarıda tekli, ikili ve üçlü greftlere ayrılırken dinlenme süresi daha uzundur.
• Diğer yöntemle beraber kombine edilebilir.
• Saçların kısa kesilmesi gerekmez, normal saç uzunluğunda ekim yapılabilir.

Tekniğin dezavantajları

• Saç köklerinin alındığı bölgede saç içinde bir iz kalır. Bu iz bazen belirgin olabilir.
• Verici bölgede birkaç ay sürecek uyuşukluk ve gerginlik olabilir.
• İkinci bir seans uygulamak için ortalama 6 ay beklemek gereklidir.

Saç Ekiminin Tekrarlanması Gerekir mi?

Uygulama yapılan alana, kişinin saç yapısı, saç dibi yapısı ve dökülme oranına bağlı olarak yeni seanslar yapılabilir. Uygulamadan sonra farklı bölgelerde de saç dökülmesi oluşmuş ise o bölgelere de işlem yapılabilir.

Saç Ekiminde Sonuç Ne Zaman Alınır?

Saç ekimi yapılan kişinin metabolizmik ve fiziksel özelliklerine bağlı olarak farklılık gösterir. Saç ekimi sonrasında saç dökülmesi olması normal bir durumdur. Canlı kök ekiminden itibaren ortalama 3 ay sonrasında, yeni saçlar çıkmaya başlar. Sonraki 3 aydan itibaren ise %75- 80 oranında tamamlanma gözlemlenir. Saç ekimi yapıldığında ortalama olarak ayda 1 cm uzama olur. Tam sonuç ise 12 ay içerisinde elde edilir, bu süreçte tüm ekilen saçlar çıkmış olur.

Saç Ekimi İşleminden Önce Neler Yapılmalıdır?

Saç ekimi uygulamalarında, ekimden en az 10 gün öncesinde kanı sulandıran ilaçlar ve gıdalar alınmamalıdır. İşlem esnasında kanama olabildiği için aspirin benzeri ilaçlar ve E vitamini gibi takviyeler alınmamalıdır. Sigara kullanımına da ara verilmesi önerilir.

Saç Ekme Uygulamasının Süresi Ne Kadardır?

Herkese göre farklılık gösteren ve greft sayısına göre belirlenen saç ekimi genellikle, 3 ila 8 saat aralığında sürer. Uygulanacak bölgenin büyüklüğü, saç derisinin genel yapısı gibi faktörler uygulaması süresini belirler. Uygulama esnasında dinlenme, dinlendirme ve mola araları verilir.

Saç Ekimi Ağrılı mıdır?

Lokal anestezi ile yapılan ve ameliyathanelerde gerçekleştirilmesi gereken bir yöntemdir. Anestezi yapıldığı için işlem sırasında ağrı, sızı hissedilmez. Pek çok saç ekim yöntemine oranla FUE saç ekimi ve DHİ uygulamaları daha ağrısız şekilde uygulanan tekniklerdir.

Saç Ekimi Saç Dökülmesine Neden Olur mu?

Saç ekimi sonrası var olan diğer saçlarda ekstra bir dökülme görülmez. DHİ uygulamasında özellikle var olan saç yapısına hiç zarar verilmeden, hiç saç dökülmeden uygulama yapılır. Canlı saç köklerinin açılması için kullanılan teknik ve hassas çalışma, operasyonun başarısında en önemli faktördür.