Göğüs dikleştirme ameliyatı küçültme ameliyatı ile teknik açıdan aynıdır. Memeler sarkıktır, fakat büyük olmadığı için doku çıkarmaya gerek yoktur. Memenin sarkıklığı ile birlikte meme ya normal boyuttadır ya da içi boşalmıştır, meme hacmi fazla değildir.

Kilo kayıpları, emzirme ya da yaşlanma sonucu meme dokusu hacmini yitirebilir ve memenin cildi sarkık bir görüntü kazanabilir. Göğüs dikleştirme ameliyatı ile diriliğini kaybetmiş sarkık göğüslerin görünümünü düzeltmek mümkündür. Eğer göğüs dokusu yeterli bir hacmi yok ise sadece meme toparlama ameliyatı sarkık memeler için yeterli olmayabilir. Ameliyat sarkıklıkları giderilir ancak memeye hacim kazandırmaz. Bu gibi olgularda , Göğüs dikleştirme ameliyatı ile büyütme ameliyatı birlikte uygulanabilir.

Göğüs dikleştirme operasyonunda teknik olarak aşırı bollaşmış fazla deri çıkarılır. Areola çapı küçültülerek normal boyuta indirgenir. Meme ucu sarkık pozisyonda olması gereken alana taşınır. dikleştirme yada toparlama ameliyatında amaç daha dik ve diri göğüs elde etmektir.

Göğüs Dikleştirme Ameliyatı

Göğüs dikleştirme ameliyatı genel anestezi veya  sedasyon anestezisi altında yapılabilir. Ortalama ameliyat süresi yapılacak girişime göre 2-3 saat sürer. Çoğu zaman hastanede kalmak gerekmez ya da 1 gün kalmak yeterli olur.

Ameliyat tekniğine ve göğüs dokusunun sarkma düzeyine göre meme cildinde kalacak izler değişebilir. Çok hafif bir Sarkıklığı olan hastada izler sadece meme başının kahverengi bölümünün etrafında kalır. orta derecede meme sarkması olan hastalarda hem meme başında hemde meme başından aşağıya doğru uzanan iz kalır bu iz genellikle loli-pop olarak isimlendirilir.

Sarkma derecesi çok ciddi düzeyde olan memelerde uygulanan ameliyat teknikleri her zaman memede ters T ‘ye benzeyen iz bırakacaktır. Zaten birçok olguda da daha fazla cilt çıkarmaya olanak sağlayan ters T şeklinde iz bırakan yöntemler tercih edilmektedir.

Meme Sarmalarının Meme Dikleştirme ile Toparlama Ameliyatı

Meme sarkması meme cebinin genişlemesine ve meme başının aşağıya doğru yer değiştirmesine sebep olur. Meme göğüs dikleştirme ameliyatı meme dokusunu ve meme başını yukarı alarak, meme sarkıklığını düzeltilmesi işlemidir. Bu ameliyatta amaç meme estetiğinin güzelleştirilmesidir. Meme küçültme ameliyatından farkı bu ameliyatta meme dokusu çıkarılmaz, tıbbi bir gereklilik yoktur. Bu yüzden kalacak izler hasta için daha önem arz edebilir. Hastaya operasyon öncesi kalacak izler ve izlerin değişkenleri ile ilgili detaylı bilgi verilmelidir.

Seçilecek göğüs dikleştirme yöntemi doğrudan meme deformasyonunun derecesine bağlıdır. Ama genelde hastalar en az izle en iyi sonucu elde etmek istemektedirler. Ayrıca elde edilen sonucun çok iyi olmasını ve bu sonucun hiç bozulmamasını arzu ederler.

Meme dikleştirme operasyonu uzun vadede sonuçlarını korumasına birkaç faktör etki eder. Kimi hasta da bu faktörlere bağlı meme birkaç yıl içinde tekrar sarkarken diğer bir hasta grubunda meme dikliği uzun süre korunabilir. Meme cildi tonusu iyi ve cilt çatlağı olmayan hastalarda, meme dokusu zengin hastalarda ve Göğüs büyütme ameliyatı ile beraber yapılan hastalarda göğüs dikleştirme operasyonu uzun süreçte daha iyi ve kalıcı sonuçlar verir. Aksine meme cildi çatlak, yağ dokusundan zengin meme ve gebelik ya da aşırı kilo değişiklikleri olan memelerde ise meme formu daha erken bozulur. Hastalar genelde en çok meme üst dolgunluğunun azalmasından ya da meme dirliğinin bozulmasından şikayet ederler.

Meme sarkmasının derecesi meme başının sarkıklığı ile ölçülür. Meme başı sarkıklığı artıkça meme cebi de büyür ve çıkartılacak meme cilt miktarı da artar. Sonuçlar ve kalacak izleri etkileyen diğer bir faktör ise meme sarkıklığı derecesidir. Meme ne kadar az sarkıksa izler o kadar az kalır ve sonuç o derece tatminkardır.

Ankara göğüs dikleştirme ameliyatı sonrası basit ağrı kesiciler yeterlidir, dikişleri almak gerekmez. Bir hafta sonra kişi günlük aktivitelerine rahatlıkla dönebilir.