Göğüsler bir kadın için en önemli kadınsal ögelerden biridir. Göğüslerdeki şekil bozukluğu ya da göğüs asimetrisi kişi için psikolojik sorun yaratabilir. Göğüs Asimetrisi, kadınların çoğunda mevcuttur. İki meme eşit olmayabilir. Ancak bu eşitsizlik çoğu zaman belirgin değildir ve kişiyi rahatsız etmez. Fakat bazen memelerdeki bu eşitsizlik belirgin olabilir. Memelerdeki asimetri ve eşitsizlik kişinin psikolojisini ve memenin estetik görüntüsünü bozabilir.

Meme Eşitsizlikleri

Meme asimetrisinde en sık görülen problem her iki memenin farklı büyüklükte ya da farklı şekilde olmasıdır. Bu durum genellikle yapısal olarak doğumsal ya da emzirme sonrası memedeki form değişikliğine bağlıdır.

Göğüs Asimetrisi

Göğüs Asimetrisi (Meme Asimetrisi )

Memelerden biri diğerinden hafif küçükse ve sarkma yoksa en iyi seçenek; küçük olan memeye yağ enjeksiyonu uygulanması ya da silikon implant ile göğüslerin büyütülmesi işlemidir. Eğer her iki memede küçük ve farklı boyutlarda ise değişik boyuttaki meme silikon protezler ile her iki meme eşitlenebilir.

Meme sarkıklığı arasındaki farklılık durumlarında meme dikleştirme ameliyatı ile düzelme uygulanır. Bir memenin büyük olduğu olgularda küçültme ameliyatı fayda sağlar. Sadece meme başı pozisyonu eşitsizliklerine meme başından yapılan düzeltme ameliyatları çoğu zaman yeterli olur.

Meme asimetrisi ameliyatı öncesi en önemli faktör memelerin iyi bir değerlendirilmesi ve bu değerlendirme ışığında tedavi edici ameliyatın planlanmasıdır. Planlamada hangi memeye ne işlemin uygulanacağına karar verilir. Meme asimetrisini düzeltici ameliyatlardan sonra % 100 bir simetri elde etmek çoğu zaman mümkün olmaz. En yakın sonuçlar hasta için tatminkar olmalıdır. Ayrıca zor olgularda ek bir revizyon ameliyatının da gerekebileceği hastaya bilgilendirilmelidir.

Meme asimetrisi ameliyatı hastanede yapılabilir. Planlanan ameliyat yöntemine göre 1-2 saat süren genel anestezi altında yapılan bir işlemdir. Kişi ameliyat günü hastaneden taburcu olabilir ya da 1 gün hastanede kalabilir.

Ameliyat sonrası iyileşme süreci yapılan işleme göre değişiklik gösterse de kişiler ağır aktivite göstermeyen işlerine 1 hafta sonra dönebilirler. Tam iyileşme bir iki ay zaman alabilir.

Ameliyat sonrası en sık karşılaşılan problem her iki memedeki asimetrinin istenildiği kadar düzeltile memesidir. Bu tür olgularda ikincil bir rötuş ameliyatının gerekeceği akılda bulundurulmalıdır.

Meme Asimetrisi Estetiği

Sonuç olarak; göğüs asimetrisinde memelerden biri hiç gelişmemiş ya da küçük, diğeri normal, sarkmış ya da büyük olabilir. Bu gibi durumlarda küçük olan memeye büyütme, büyük olan memeye küçültme, sarkmış olan memeye de dikleştirme prosedürü uygulanır ve her iki memede mümkün olduğunca simetri elde edilmeye çalışılır. Sonuç olarak hiçbir zaman kusursuz bir simetri elde etmek olası olmasa da, amaç mümkün olduğunca birbirine benzer göğüsler elde etmektir. Bu yüzden hastayı iyi anlamak ve elde edilecek olası sonuçları hasta ile paylaşmak esastır.