Yüz germe ameliyatı, Yaşlanma hepimiz için kaçınılmaz bir süreçtir. İlk belirtiler otuzlu yaşların başında yüzde göz etrafı ve gülme çizgilerinde belirmeye başlar. Yaş ilerledikçe daha da belirginleşir ve yüzdeki tüm yapılar etkilenmeye başlar. Yüzdeki kemik yapılar incelmeye başlar. Deri elastikiyetini azalır ve kırışıklıklar belirmeye başlar. Yüzdeki deri altı kas ve yağ dokusunda azalma ile yumuşak dokuda sarkma ortaya çıkar. Yaşlanma ilerledikçe tüm yüz cildi kırışıklık ve sarkmalarla kaplanır. Sonuç olarak yüz yorgun ve cansız bir görünüm kazanır. Yüz gerdirme ameliyatı ile yaşlanmanın getirdiği sonuçları geri alabilmek mümkündür.

Boyun ve Yüz Germe Ameliyatı

Yüz Germe Ameliyatı

Yüzü estetik olarak germek yaşlanma sürecini durdurmaz. Boyun ve yüz germe ameliyatı kişiyi olduğu yaştan daha genç ve canlı görünmesine sebep olur. Yaşlanma süreci devam etse bile yüzü germe ameliyatı olan kişinin yüz yapıları her zaman bulunduğu yaştan 10 yaş daha genç gösterir.

Yüz anatomik olarak üç farklı bölgeye ayrılır ve gençleştirmeye yönelik olarak yapılacak cerrahi girişim için her bölge ayrı ayrı değerlendirilir. Üst yüz, şakak bölgesi, alın ve kaşları içerir, bu bölgeye uygulanan girişim üst yüzü germek ya da alın germe işlemidir. Orta yüz, yanak bölgesini içerir, bu bölgeye uygulanan girişim orta yüz ya da yanak germe işlemidir. Alt yüz, çene altı ve boyun bölgesini içerir, bu bölgeye uygulanan girişim alt yüz ya da boyun germe işlemidir. Her bir bölgeye tek tek ya da bir arada cerrahi girişim uygulanabilir.

Yüz Kırışıklıkların ve Sarkmaların Yüz Germe Ameliyatı ile Giderilmesi

Yüzü germek amaçlı yapılan operasyon genel anestezi kullanılarak veya sedasyon ile  lokal anestezi altında yapılabilmektedir. Ortalama ameliyat süresi yapılacak girişimle orantılı olarak 3-6 saat sürer. Üst yüz germe estetiği girişimi sırasında kesi tamamen saçlı deri içresinde yapılır. Orta yüz ve alt yüz germe işlemi sırasında ise kesiler kulak önü ve arkasındaki sınırdan yapılır. Operasyon izi saçlı deri içinde ve katlan tı bölgelerinde kaldığı için iz sorunu olmaz.

Operasyondan sonra yüzde şişlik ve morarma olağan bir süreçtir, genellikle ciddi ağrı sanılanın aksine olmaz. İlk günler olacak ağrılar için ağızdan alınacak basit ağrı kesiciler yeterlidir. İlk 24-48 saat bu bölgeye zaman aralıklarıyla buz tutulması şişliği önemli boyutta azaltmaktadır. Ayrıca önerilecek bazı etkili kremler yolu ile de morarmalar daha az olmakta ve daha hızla iyileşmektedir.

Estetik Yüz Germe Ameliyatı Sonrası

İlk gün zaten direnler alınacağı için bir gün hastanede yatmak gerekebilir. Dikişlerin çoğu eriyen dikişlerdir, alınması gerekmez. Kalan birkaç dikiş 7-10 gün sonra alınır.Kişi 1 hafta sonra işine dönebilir.

Yüz gerdirme estetiği ameliyatı iyi sonuç verir. Kişinin yüzünde yılların bıraktığı yıpranma ve yaşlanma bulgularını geriye alabilmek, bulunduğu yaştan daha genç ve daha diri görünmesini sağlamaya yardımcı olur. Çeşitli Ameliyatsız yüz germe uygulaması ile daha minimal kırışıklarının giderilmesinde oldukça etkilidir.

Yüzü gererek bu bölgedeki sarkmaları ve kırışıklıkları giderme amaçlı Ankara’da bu işlemi yapan bir çok estetik plastik cerrahi alanında çalışan uzaman doktorlar bulunmaktadır.